Regler vid Sit´n´go-turneringar

 1. Betalning till turneringar görs via Swish före första hand har påbörjats. 
 2. Re-buy är tillåtet vid vanliga events men inte vid mästerskap. Huruvida re-buy ska tillämpas bestäms på plats före första hand har påbörjats. 
 3. Regeln "först utslagen vid bordet är dealer" gäller. Man bör även utropa "WE HAVE A DEALER" när detta inträffar.
 4. Endast svenska och engelska får pratas under givarna. Norska och danska tillåts också.
 5. Åskådare får endast vistas på anvisade platser.
 6. Spelaren får inte använda sin mobiltelefon under pågående hand. Om så ändå sker, kan handen förklaras som död.
 7. Spelklubb PKK äger rättigheter till bild och ljudupptagningar och resultatinformation inom turneringsområdet.
 8. "Table stakes" regeln tillämpas, Endast marker som finns framför spelaren när en giv börjar får användas för den given. Inga marker får tas ur spel så länge spelare deltar i samma parti.
 9. Alla spelmarker måste hållas fullt synliga, högre valörer skall vara lätta att se. Om det skulle förekomma gömda spelmarker får beslut fattas om att de skall tas ur spel eller vara förverkade.
 10. Insatsgränsen kan endast ändras om alla spelare är överens och uppfyller kraven för buy in.
 11. Alla insatser/höjningar måste vara lika stora eller större än den föregående insatsen/höjningen. Om det här kravet inte uppfylls (p.g.a all in) innebär detta att satsningen inte öppnas på nytt. All in kan alltid synas.
 12. Om en spelare gör en insats/höjning som är minst hälften av minimuminsatsen eller den höjningen som krävs, är han/hon tvungen att fullfölja insatsen/höjningen till minibeloppet om inget annat sägs.
 13. "String bets" är ej tillåtet (höjning måste göras i en rörelse om inte spelare har tydligt uttalat höjningen).
 14. Actions gjorda innan det är spelarens tur, action out of turn, är bindande och spelaren förlorar sin rätt att satsa/höja under den insatsrundan. Detta gäller då det är fler än två aktiva spelare kvar i handen. Vid heads up har första spelaren möjlighet att betta mindre än vad den andra spelaren lagt in, varpå den spelaren måste ta tillbaka hela beloppet och kan då endast syna eller lägga sig. (Checkar första spelaren eller bettar mer, står hela bettet kvar.)
 15. Verbala actions är bindande.
 16. Korten foldas omedelbart om spelare inte sitter på sin plats när dealer avslutar grundgiven.
 17. Spelaren måste sitta ner under pågående hand. Lämnar spelaren sin plats kan handen förklaras död.
 18. Spelaren är ansvarig för att skydda sina egna kort.
 19. Spelarna måste hålla sina spelkort fullt synliga.
 20. "Show one, show all" regeln tillämpas. Alla har rätt till samma information.
 21. "One player to a hand"-regeln tillämpas. Korten får inte visas till andra spelare innan showdown (oavsett om denna spelare är med i handen eller inte).
 22. Vid showdown måste alla kort visas för att göra anspråk på potten. Det är spelarnas ansvar att bistå dealern med att läsa handen.
 23. En synad hand skall visas omedelbart och får endast muckas om annan vinnande hand redan visats.
 24. Det är inte tillåtet att titta genom mucken eller de överblivna spelkorten.
 25. Inga uppgörelser om delad pott får göras
 26. Det är inte tillåtet att komma överens om att checka ner en hand när en eller flera spelare är all in.
 27. Det är spelarens ansvar att hen har rätt antal spelkort för det aktuella spelet.
 28. Fel eller oegentligheter ska påtalas omedelbart. Eventuella fördröjningar kan påverka domslutet.
 29. Beslut ska tas gemensamt vid bordet och ska i första hand se till spelets bästa. Ovanliga händelser kan vid vissa tillfällen leda till ett beslut som inte följer det skrivna regelverket till 100%, men beslutet skall tas "in fairness of the game".
 30. Beslut som tagits gemensamt är slutgiltigt.Blindsstruktur

20 minuter per blindsnivå

1. 25 - 50

2. 50 - 100

3. 75 - 150

---------------------------

4. 100 - 200

5. 150 - 300

6. 200 - 400

---------------------------

7. 400 - 800

8. 600 - 1200

9. 1000 - 2000

---------------------------

10. 2000 - 4000

11. 4000 - 8000

12. 8000 - 1600


Så här spelar du Texas Hold'em


Blinds

I Hold'em används en markör som kallas 'knapp' eller 'dealerknapp' för att indikera vilken spelare som har dealerposition i pågående hand. Innan en hand startar, ska spelaren direkt medsols från knappen lägga in 'small blind', en första obligatorisk bet. Nästa spelare medsols från small blind lägger in 'big blind', som vanligtvis är dubbla small blind, men blinds kan variera beroende på spelets insatser och betstruktur.

Därefter får varje spelare sina två hålkort. Action går medsols runt bordet, och startar med spelaren 'under the gun' (medsols direkt efter big blind).

Satsningsalternativ

I Hold'em, precis som i andra former av poker, kan man välja mellan alternativen 'fold' (lägga sig), 'check' (passa), 'bet' (satsa), 'call' (syna) eller 'raise' (höja). Exakt vilka valmöjligheter man har beror på hur de övriga spelarna har agerat i handen. Om ingen har betat ännu, kan man välja att antingen checka (avstå att satsa men behålla korten) eller beta. Om en spelare har betat så kan efterföljande spelare välja mellan fold, call eller raise. Call innebär att man matchar det belopp som den föregående spelaren har betat Raise är att inte bara matcha föregående bet, utan att även höja insatsen.

Före flopp

Efter att ha sett sina hålkort har varje spelare nu valet att fortsätta spela handen genom att syna eller höja big blind. Rundan börjar till vänster om big blind som anses vara en 'live bet' denna runda. Den första spelaren har alternativen fold (lägga sig), call (syna) eller raise (höja). Om t.ex. big blind är $2, så skulle det kosta $2 att syna, eller minst $4 att höja. Turen fortsätter sedan medsols runt bordet.

Rundan fortsätter tills alla aktiva spelare (som inte har foldat) har placerat ett lika stort belopp i potten.

Flopp

Nu delas tre uppvända kort ut på bordet. Detta kallas floppen. De tre korten i floppen är gemensamma och alla spelare som är kvar i handen kan använda dem. Satsningar på floppen börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen. Satsningsrundan fungerar som före floppen, men så länge ingen har satsat kan spelare även välja att checka till nästa spelare medsols.

Turn

När satsningsrundan har avslutats på floppen, delas 'turn' ut öppet på bordet. Turnkortet är det fjärde gemensamma kortet i Texas Hold'em (kallas ibland 'fjärde gatan'). En ny satsningsrunda börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen.

River

När satsningsrundan har avslutats på turn, delas 'river' (eller 'femte gatan') ut öppet på bordet. Riverkortet är det femte och sista gemensamma kortet i Hold'em. En ny satsningsrunda börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen, med samma regler för satsningarna som på flopp och turn.

Showdown

Om det finns mer än en spelare kvar efter att den sista rundan avslutats, ska den sista spelaren som satsade eller höjde visa sina kort, såvida ingen satsat den sista rundan, då istället spelaren direkt medsols från knappen visar sina kort först. Spelaren med den bästa femkortshanden vinner potten. Om flera pokerhänder är identiska, delas potten lika mellan spelarna med de bästa händerna. Alla färger har lika värde i Hold'em.

Efter att potten vunnits kan en ny Hold'em-hand starta. Knappen flyttas nu medsols till nästa spelare, blinds  läggs in, och nya händer delas ut till varje spelare. 


Viktig Ordlista


 • All in - När en spelare har satsat alla marker på bordet i potten. 
 • Blinds/Mörkar - En obligatorisk insats som görs av en eller flera spelare i spel som spelas med knapp. Detta görs innan några spelkort delas ut.
 • Bränt kort - Ett spelkort som tas bort från kortleken med framsidan nedåt, innan några ytterligare spelkort delas ut.
 • Button/Knapp - En markör som används för att markera den spelare som skulle ha skött utdelningsproceduren, om dealern inte tillhandahållits av casinot. Efter varje hand flyttas knappen medsols runt bordet. Fredrik säger att man i princip måste beta från knappen.
 • Buy in - Beloppet som krävs för deltagande i ett pokerspel. För alla pokertyper finns specifika minimikrav för inköp.
 • Community card / Gemensamt kort - Ett spelkort som delas ut med framsidan uppåt i mitten av bordet och delas av alla aktiva spelare.

 • Flop - I Hold'em de första tre gemensamma spelkorten som delas ut på bordet.

 • Femte gatan (River) - I Hold'em det femte gemensamma kortet som delas ut på bordet.

 • Fjärde gatan (Turn) - I Hold'em det fjärde gemensamma kortet som delas ut på bordet.

 • Rebuy / Återinköp - Att lägga till spelmarker till sin stack. 

 • Reraise / Kontrahöja - Att höja en tidigare höjning. Måste vara minst lika stor som föregående höjning. 


Övriga termer

 • Add on - Ett tillköp som bara kan göras en gång under turneringen. 
 • Action - En sådan bindande verbal eller icke-verbal handling som att lägga sig, satsa, syna eller höja. 
 • Aktiv spelare - En spelare som håller en hand och fortfarande är med i potten. 
 • Ante - En obligatorisk insats som alla spelare vid bordet gör innan spelkorten delas ut.
 • Bad beat - Att förlora en stark hand mot en ännu bättre hand. 
 • Balansering - Åtgärden att en spelare flyttas från ett bord till ett annat för att åstadkomma balans mellan borden. 
 • Bluff - Att satsa eller höja med en hand som sannolikt inte är den bästa handen, i förhoppning om att de andra spelarna inte synar och således vinna potten. 
 • Bordet - Betecknar i Hold'em spel namnet för alla fem gemensamma kort i mitten av bordet.
 • Bullet - Ett ess.
 • Checkhöjning - Att först checka och därefter höja när en insats placeras av en annan spelare.
 • Deuce - En benämning för två.
 • Dra dött - Fortsätta att vara med i en hand där man inte kan vinna potten.
 • Ett par - Två spelkort av samma valör.
 • Freezeout - Turnering där återinköp inte tillåts. 
 • Fyrtal - fyra kort i samma valör.
 • Färg - Fem kort i samma färg.
 • Färgstege - Fem kort i följd och i samma färg. 
 • Gut shot / Hålstegedrag - Ett drag för att få stege som saknar ett specifikt kort i mitten, t.ex. 3, 4, 6 och 7.
 • Heads up - När bara två spelare deltar i spelet. Dealer är alltid small blind och först att agera före floppen vid Heads up-spel. 
 • High card / Högt kort - En hand som utgörs av fem fristående spelkort som inte är i svit och inte i samma färg.
 • Hålkort - Spelarens egna kort som delas ut utan att framsidan visas.
 • Implicita odds - En matematisk beräkning som spelare gör när de beslutar sig för att syna eller inte. Baserat på den summa som de kan vinna (potentiell och faktisk) om kombinationen inträffar, mot den summa som de kommer att förlora om kombinationen inte inträffar. 
 • Kicker / Sidokort - Ett sidokort som används vid pokerkombinationerna ett par, två par, triss eller fyrtal, för att göra en pokerhand på fem (5) kort komplett. 
 • Klädda kort - Alla kungar, damer och knektar.
 • Kupera - Åtgärden att dela upp en kortlek och placera kortlekens under hälft på den övre.
 • Kåk - En pokerkombination som består av en triss och ett par.
 • Loose game - Ett spel med en mängd insatser, där spelarna skapar stora potter med många deltagare.
 • Muck - Det området där dealern placerar alla foldade kort och som är beläget precis ovanför floatens högra hörn. 
 • Nötter - Den för tillfället bästa möjliga handen i spelet.
 • Open-ended / Öppet stegdrag - Fyra spelkort i ordningsföljd som skulle kunna kompletteras till en stege i någondera änden.
 • Pocketpar - En term som avser ett par som en spelare har fått vid grundgiven.
 • Pott - Spelarnas sammanlagda insatser.
 • Pot odds - En term som spelarna menar när de pratar om beloppet som just då ligger i potten i förhållande till beloppet det kommer att kosta honom / henne att syna.
 • Royal flush - Den högst rankade handen i poker med fem spelkort i följd och i samma färg, som börjar med tio och som slutar med ess. En Straight flush (stege) till ess.
 • Set - Benämning för triss.
 • Short-handed - Ett pokerspel med bara ett fåtal spelare.
 • Showdown - Börjar efter den sista insatsrundan i alla pokerspel för att avgöra vem som vinner potten.
 • Sing up / Anmälan - Att registrera sig för kontantspel eller en turnering.
 • Steaming / Tilt - En spelare som spelar okontrollerbart, mestadels på grund av att han/hon förlorat i tidigare partier.
 • Stege - Fem kort i följd, men inte i samma färg.
 • Suited - Spelkort i samma färg: används för att beskriva hålkortskombinationer i samma färg i Hold'em-spel och stötpoker.
 • Tell - En spelares karaktäristiska egenskap, manér, vana eller uppträdande som avslöjar värdet på hans/hennes hand.
 • Tight game - Motsatsen till loose game: få insater/spelare i potten, och potterna är vanligtvis små.
 • Topp par - I Hold'em-spel ett par som är lika med det högsta kortet på bordet.
 • Triss - Tre kort i samma valör.
 • Turn - I Hold'em-spel det fjärde spelkortet på bordet. 
 • Två par - Två olika par på samma hand.
 • Under the Gun - Positionen direkt till vänster om Big Blind. Spelaren här är först att agera. Termen Under the Gun kommer från den press som sätts på spelaren eftersom hen måste ta ett beslut först av alla. 
 • Överkort - I Hold'em-spel är detta ett spelkort som är högre än något annat kort på bordet. I stötpoker är detta ett spelkort som är högre än valören på en annan spelares öppna kort.

Traditionell rangordning av pokerhänder. 

Från bästa till sämsta.


Färgstege:

Fem kort i numerisk följd, i samma färg.

Straight Flush
Straight Flush


Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Bästa möjliga färgstege kallas royal flush och består av ess, kung, dam, knekt och tio i samma färg. En royal flush är en oslagbar hand.

Fyrtal: 

Fyra kort av samma valör, och ett sidokort eller 'kicker'.

Fyrtal
Fyrtal

Vid oavgjort: Högsta fyrtal vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma fyrtal, vinner den med högst sidokort ('kicker').

Kåk: 

Tre kort av samma valör (triss) och två kort av en annan matchande valör (par).

Kåk
Kåk

Vid oavgjort: Högsta triss vinner potten. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst par.

Färg: 

Fem kort i samma färg.

Färg
Färg

Vid oavgjort: Spelaren med högsta kortet i färgen vinner. Om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren. Om alla fem kort har samma valörer, delas potten. Själva färgen används aldrig för att avgöra vinnaren i poker.

Stege: 

Fem kort i följd, ej i samma färg.

Stege
Stege

Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Notera: Ess kan användas som högst eller lägst i stegen, något som inget annat kort kan. A,K,Q,J,T är den högsta stegen (ess hög) och 5,4,3,2,A är den lägsta (fem hög).

Triss: 

Tre kort av samma valör och två orelaterade sidokort.

Triss
Triss

Vid oavgjort: Högsta triss vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra sidokort.

Tvåpar: 

Två kort av samma valör, två kort av en annan matchande valör, och ett sidokort.

Tvåpar
Tvåpar

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma högsta par, vinner högsta andra par. Om spelare har två identiska par, vinner högsta sidokortet.

Par: 

Två kort av samma valör och tre orelaterade sidokort.

Par
Par

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma par, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra och tredje sidokort.

Högt kort: 

Alla händer som inte kan bilda en hand som listas här.

Högt kort
Högt kort

Vid oavgjort: Högst kort vinner och om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren.