SENASTE ÅRSMÖTET

Dagordning/Protokoll, årsmöte 2018-03-16

Närvarande: Ulric, Thomas, Jonas, Jens, Linus, Simon, Mattias, Daniel, Ola

 1. Val av styrelse:

  1. Ordförande

   1. Ulric Ekberg, 730304-5699

  2. Sekreterare

   1. Daniel Näsman

  3. Kassör

   1. Fredrik Retelius, 850428-6637

 2. Årsavgift. 100kr

 3. Kan vi godkänna föreningens stadgar

  1. Ja

 4. Medlemmar utanför Kunskapsskolan

  1. Ska vi tillåta medlemmar utanför Kunskapsskolan?

   1. Frågan bordläggs

  2. Hur många medlemmar bör vi vara?

   1. inget tak

 5. Inköp

  1. Table Top

   1. Inköp är gjort

  2. Marker

   1. Inget behov finns i dagsläget

 6. Övrigt

  1. Önskemål om att köpa in "klubbkläder" finns. Ärendet undersöks av ordförande.

Sekreterare: Daniel Näsman